UCN og AAU samarbejde

UCN og AAU har prioriteret et tæt samarbejde med henblik på at sikre en fortsat udvikling af videregående uddannelse i Nordjylland.

Fokus på samarbejde

Samarbejdet har fokus på styrke fælles videnudvikling og videndeling mellem undervisere og studerende på videregående uddannelser i regionen. UCN og AAU ønsker gennem samarbejdet at medvirke til at nedbryde barrierer mellem forskellige niveauer og sektorer i uddannelsessystemet.

AAU samarbejde med UCN

UCN og AAU har rammesat samarbejdet gennem en revideret samarbejdsaftale på institutionsniveau i efteråret 2016. Samarbejdet vil løbende blive udviklet gennem nye aftaler i forhold til specifikke fagområder, rammer og konkrete projekter på både institutions- og uddannelsesniveau.

Denne fælles elektroniske portal har til hensigt at styrke det interne kendskab til rammer, muligheder og konkret samarbejde mellem UCN og AAU.

I 2013 blev der udarbejdet en folder, hvis formål var at give et overblik over de mange forskelligartede samarbejdsrelationer, der eksisterer og samtidig inspirere til nye fælles projekter. Her kan du se folderen 
 

Fælles Videokampagne

De to institutioner har ligeldes sammen med Nordjysk Elitesport udarbejdet en række videokampagner:

I april 2016 lanceredes vores seneste videokampagne ”Scor en karriere”. Se videoen

Videokampagnen er den tredje i rækken. Vi har med et par års mellemrum lanceret videoer, som vi har distribueret i samarbejde med de større nordjyske klubber. De tidligere videoer har været hhv.:
Grib chancen (2014)
Tag tingene i egen hånd (2011)