Samarbejdsområder

UCN og AAU samarbejder primært om at skabe sammenhængende uddannelsesmuligheder. Men som det fremgår i følgende oversigt er der tale om en række samarbejdsområder:

 • Indgåelse af konkrete meritaftaler, der sikrer mulighed for overgang mellem de to institutioner.
 • Professionsbachelors muligheder for at videreuddanne sig på AAU. Det kan enten foregå som kandidatuddannelse (SU-berettigende dagstudie) eller som masteruddannelse (betalingsstudier på deltid).
 • Samarbejde på en række områder i forhold til at skabe sammenhængende efter- og videreuddannelse.
 • De to institutioner samarbejder om underviseres kompetenceudvikling.
 • Undervisere ved de to institutioner kan efter aftale mellem institutionerne overvære relevante kurser, forelæsninger og andre uddannelsesaktiviteter fra de ordinære uddannelser.
 • De to institutioner kan orientere gensidigt om eksterne gæsteforelæsere med henblik på faglig udvikling.
 • De to institutioner kan samarbejde om de to institutioners undervisningsfaciliteter.
 • UCN og AAU samarbejder om udviklingsprojekter og om formidling af de fælles projekter.
 • Undervisere ved UCN kan efter aftale indskrives til en forskeruddannelse ved AAU.
 • De to institutioner kan hvor det er relevant aftale afholdelse af fælles fagrelevante arrangementer, hvor institutionernes studerende og undervisere kan inviteres til at deltage.
 • De to institutioner er indstillet på i fællesskab at styrke regionale, nationale og internationale vidensnetværk ved gensidigt at positionere hinanden i relevante netværk.
 • De to institutioner vil samarbejde om tilbud for studerende og undervisere indenfor iværksætteri.
 • UCN og AAU vil være hinanden behjælpelige i forbindelse med internationalisering, studie- og erhvervsvejledning, patentkontrakter etc.
 • De to institutioner vil indgå en række specifikke bilaterale samarbejdsaftaler.
 • De to institutioner samarbejder om Nordjysk Elitesport, som er et tilbud til de studerende, som er elitesportsudøver, og som ønsker at tage en uddannelse, samtidig med at udøver deres sport på højt niveau.