Organisation

Ansvaret for udvikling og styring af samarbejdet mellem UCN og AAU er placeret hos en styregruppe bestående af repræsentanter fra de to institutioners rektorater, dekanaterne på AAU samt chefgruppen på UCN.

I spidsen for styregruppen står:

  • Kirsten Bundgaard , prorektor, UCN
  • Inger Askehave , prorektor, AAU

Styregruppen sekretariatsbetjenes i lige år af AAU og i ulige år af UCN. Ved møderne deltager:

  • Dennis Overgaard Zacho, konsulent, UCN
  • Niels Dahl Thellufsen, specialkonsulent, AAU

Initiativ til konkret samarbejdsprojekter kan udspringe på alle niveauer i UCN og AAU.