Kontaktinformation

Styregruppen for samarbejde mellem UCN og AAU kan kontaktes ved sekretariatet.

University College Nordjylland

Dennis Overgaard Zacho
Konsulent  
Ledelsessekretariatet
Selma Lagerlöfs Vej 2
Postboks 38
9100 Aalborg
Tlf. 72 69 00 00 / 72 69 03 12
Email: doz@ucn.dk 
 

Aalborg Universitet

Niels Dahl Thellufsen
Specialkonsulent
Rektorsekretariatet
Frederik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 99 40 94 85
Email: ndt@adm.aau.dk